แนวทางการนำสื่อ Edltv มาใช้ในการจัดการศึกษา

Edltv เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทสรช.)  มีรูปแบบการให้บริการทั้งระบบ Off-line และระบบ On-line  สามารถนำมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ปัจจุบันสื่อ Edltv ได้รับการพัฒนาให้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6  การจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาจาก Edltv สู่ผู้เรียน  โดยครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาได้ตามต้องการทำให้การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

บันทึกข้อความ.. นำเสนอแนวทางการใช้สื่อ edltv

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Little by Listen

Breakin' it down one tune at a time

Pefinance's Blog

Blog ของคนใช้เงินเก่ง ^_^

เคมีครูชัยยันต์

เคมีเข้ม........

panutatblog

A great WordPress.com site

sbo.ow-j

sbo.ow-j is me ^^

Ken'S Blog

Panuwat Wongseang

Tech

News and reviews from the world of gadgets, gear, apps and the web

Psyche's Circuitry

Thoughts on growing up and growing old in the digital age

Gigaom

Technology news, trends and analysis covering mobile, big data, cloud, science, energy and media

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

ClassPiano

Free Sheet Music Composed by Regan Starr

%d bloggers like this: